PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA,
cu sediul în B-dul 1Mai nr. 5A
Nr. 10647/10.04.2014   
 
ANUNŢĂ
 
 
Intenţia de adoptare a proiectului de hotărâre pentru modificarea Anexei nr. 1 la HCL nr. 202/2003 privind zonarea intravilanului şi extravilanului municipiului Suceava, cu modificările şi completările ulterioare prin HCL 379/ 2005, HCL nr. 139/2009 şi HCL nr. 139/2013
    Supunem atenţiei următoarele documente referitoare la acest proiect de hotărâre:
            - Notă de fundamentare
            - Expunerea de motive a primarului şi viceprimarului municipiului Suceava
            - Textul complet al proiectului de hotărâre
care pot fi consultate pe site-ul Primăriei municipiului Suceava www.primariasv.ro, la Serviciul de specialitate urbanism, amenajarea teritoriului, camera 38, etaj III şi pe panoul de afişaj din holul principal de la parterul instituţiei.

       Cei interesaţi pot trimite în scris, propuneri, sugestii şi opinii cu valoare de recomandare, în 10 zile de la data publicării, la registratura generală a Primăriei municipiului Suceava, cu privire la proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice

Inchide