inițiat de UNGUREAN DINU și UNGUREAN COCA, pentru construirea unei hale de reparații auto Parter, utilități edilitare, împrejmuire, pe teren proprietate privată în suprafață de 2789 mp, identic cu parcela cadastrală notată cu numărul 49323, situat în intravilanul municipiului pe str. Apeductului, nr. 8A.
    Supunem atenției următoarele documente referitoare la acest proiect de hotărâre:
      - Textul complet al proiectului de hotărâre
      - Expunerea de motive a primarului municipiului Suceava
      - Raportul compartimentelor de specialitate
care pot fi consultate pe site-ul Primăriei municipiului Suceava
www.primariasv.ro, la Compartimentul Strategii urbane și gestionare documentații de urbanism, camera 38, etaj III și pe panoul de afișaj din holul principal de la parterul instituției.

Proiect de hotărâre

Expunere de motive

Raportul compartimentelor de specialitate

Raport informare și consultare

Parte desenată

 

   Anunț nr. 24094 / 07.07.2017 

Inchide