iniţiat de SC DEMO-TECH INVEST SRL pentru construire locuință colectivă cu regim de înălțime D+P+2E, locuri de parcare, împrejmuire, sistematizare verticală, branșamente/racorduri, pe teren proprietate privată în suprafață de 727 mp, identic cu parcela cadastrală nr. 40795, situat în intravilanul municipiului Suceava, pe str. Gheorghe Doja, f.n.
  Documentaţia de urbanism cu principalele reglementări poate fi consultată la sediul Primăriei municipiului Suceava din b-dul 1 Mai, nr. 5A-Compartimentul Strategii urbane și gestionare documentaţii de urbanism - camera 38, de luni până vineri între orele 9:00-13:00, pe site-ul
www.primariasv.ro, la secţiunea "Anunţuri" și în holul central de la parterul instituției.
  Observaţiile referitoare la documentaţia de urbanism se primesc în perioada 18.06.2020 – 02.07.2020 la Primăria municipiului Suceava cu sediul in b-dul 1 Mai, nr. 5A.
  Răspunsul la observațiile transmise va fi trimis în scris.
  Responsabil cu informarea și consultarea publicului: Compartimentul strategii urbane și gestionare documentații de urbanism - Primăria municipiului Suceava, b-dul 1 Mai, nr. 5A, cam. 38, tel. 0230.212696, int. 142.

- Încadrare în zonă

- Reglementări urbanistice

 

Data afișării: 16.06.2020.

 

Inchide