solicitat de P.F.A. “BOHZ GHEORGHE” pentru construirea unui bloc de locuințe colective, cu regim de înălțime - parțial D+P+M, partial D+P+3E, partial D+P+M+6E și parțial D+P+M+6E+7R, locuri de parcare, împrejmuire, racorduri/branșamente, pe teren proprietate privată în suprafață de 1475 mp, identic cu parcela cadastrală notată cu nr. 40968, situat în intravilanul municipiului, pe str. Universității.
  Supunem atenției următoarele documente referitoare la acest proiect de hotărâre:
  - Notă de fundamentare
  - Expunerea de motive a primarului municipiului Suceava
  - Raportul compartimentelor de specialitate
  - Textul complet al proiectului de hotărâre,
care pot fi consultate pe site-ul Primăriei municipiului Suceava www.primariasv.ro - secțiunea “Anunțuri”, la Compartimentul Strategii urbane și gestionare documentații de urbanism - camera 38, de luni până vineri între orele 9:00-13:00 și pe panoul de afișaj din holul principal de la parterul instituției.
  Cei interesați pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice, la Registratura generală a Primăriei municipiului Suceava, în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării anunțului în ziar.

  - Notă de fundamentare

  - Expunerea de motive a primarului municipiului Suceava

  - Raportul compartimentelor de specialitate

  - Textul complet al proiectului de hotărâre

  - Plan de încadrare în zonă

  - Ortofotoplan

  - Reglementări urbanistice

Data afișării: 29.08.2018

 

 

Inchide