Nr. 11079 / 08.04.2015

 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă publicul interesat că s-a aprobat elaborarea unui Plan Urbanistic Zonal, iniţiat de PEDRAZZINI GIUSEPPE și PEDRAZZINI ANGELA (cumpărat de la Haret Elena Delia) în vederea  parcelării suprafeței de 5000 mp teren proprietate private și construire locuințe individuale cu regim mic de înălțime, pe terenul identic cu nr. cadastral 37689, situat în intravilanul municipiului Suceava pe strada Gheorghe Doja nr. 106.

            Documentaţia cu principalele reglementări urbanistice pot fi consultate la sediul Primăriei municipiului Suceava - Compartimentul Strategii urbane şi gestionare documentaţii de urbanism, camera 38, între orele 9,00 – 13,00.

Observaţiile pot fi primite în termen de 25 zile calendaristice de la data publicării anunţului pe pagina de internet a Primăriei municipiului Suceava, la sediul Primăriei municipiului Suceava– Compartimentul Strategii urbane şi gestionare documentaţii de urbanism, camera 38.

Inchide