privind PLANUL URBANISTIC ZONAL şi Regulamentul de urbanism pentru construire ansamblu rezidențial format din locuințe colective, spații comerciale, spații pentru servicii și birouri, locuri de parcare, sistematizare verticală, spații verzi, racorduri/branșamente, pe teren proprietate privată. - Raport.

Inchide