inițiat de societatea NIVA DEVELOPMENT SRL pentru construire ansamblu rezidențial de clădiri cu regim mare de înălțime cu funcțiuni mixte: locuințe colective, spații comerciale, spații pentru alimentație publică, spații pentru prestări servicii, spații pentru birouri, locuri de parcare subterane, sistematizare verticală, împrejmuire, racorduri/branșamente, pe teren proprietate privată, identic cu parcela cu nr. cadastral 54770 și parcela cu nr. cadastral 56614, în suprafață totală de 6350 mp, situat în intravilanul municipiului Suceava, pe strada Vasile Bumbac nr. 4-8 și nr. 10.
  Documentaţia poate fi consultată la sediul Primăriei municipiului Suceava din b-dul 1 Mai, nr. 5A-Compartimentul Strategii urbane și gestionare documentaţii de urbanism-camera 38, de luni până vineri între orele 9:00-13.00, pe site-ul www.primariasv.ro, la secţiunea „Anunţuri” și în holul central de la parterul instituției.
  Publicul interesat este invitat să transmită observații și propuneri privind intenția de elaborare PUZ, în termen de 5 zile incepând cu data de 13.05.2021 la registratura Primăriei municipiului Suceava din b-dul 1 Mai, nr. 5A, de luni până vineri sau pe adresa de e-mail urbanism@primariasv.ro
Responsabil cu informarea si consultarea publicului: Compartimentul strategii urbane si gestionare documentatii de urbanism - Primaria mun. Suceava, cam. 38, tel. 0230.212696, int. 142.       
 Observațiile și propunerile transmise sunt necesare în vederea stabilirii cerințelor de elaborare/eliberării avizului de oportunitate și vor fi analizate în Comisia tehnică de amenajare a teritoriului și urbanism.

Incadrare in zona 
Reglementari urbanistice

Afișat:
13.05.2021

Inchide