inițiat de MANDACHI ȘTEFAN VALENTIN pentru modificare temă de proiectare la AC nr. 312 din 18.07.2016 care constă în supraetajare hotel cu un etaj, din D+P+3E+M in D+P+4E+M, extindere sală de evenimente D+P, sistematizare verticală teren, pe teren proprietate privată în suprafață totală de 5767 mp, identic cu parcelele cadastrale nr. 49186 (3460mp), 1296/8 (1250mp) și 49553 (1057mp), situat în intravilanul municipiului Suceava pe B-dul Sofia Vicoveanca.
    Documentația cu principalele reglementări urbanistice poate fi consultată la sediul Primăriei municipiului Suceava - Compartimentul Strategii urbane și gestionare documentații de urbanism, camera 38, între orele 9:00 – 13:00.
    Observațiile sau propunerile cu privire la documentația de urbanism se primesc în perioada 30.06.2017 – 14.07.2017 la sediul Primăriei municipiului Suceava – Compartimentul Strategii urbane și gestionare documentații de urbanism, camera 38, de luni până vineri între orele 9:00 - 13:00.

Încadrare în zonă

Reglementări urbanistice

 

Anunț nr. 23108 / 29.06.2017

 

Inchide