A N U N Ț

Nr. 4748 / 06.02.2017

 

     PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunță publicul interesat despre intenția de elaborare a Planului Urbanistic Zonal inițiat de JURAVLEA VIOREL și JURAVLEA LUCICA VIORICA pentru ansamblu de locuințe, spații comerciale, birouri, spații prestări servicii, pe teren proprietate privată în suprafață de 3040 mp, identic cu parcela cu numărul cadastral 48317, situată în intravilanul municipiului Suceava, pe strada Petru Rareș, nr. 56.
     Publicul este invitat să transmită observații și propuneri privind intenția de elaborare PUZ în termen de 5 zile de la data apariției prezentului anunț, la sediul Primăriei municipiului Suceava - Compartimentul Strategii urbane și gestionare documentații de urbanism, cam. 38, de luni până vineri între orele 9:00-13.00.
     Observațiile și propunerile transmise sunt necesare în vederea stabilirii cerințelor de elaborare/eliberării avizului de inițiere și vor fi analizate în Comisia tehnică de amenajare a teritoriului și urbanism.

 

Inchide