Nr. 28199/25.09.2015

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA,

cu sediul în B-dul 1Mai nr. 5A     

 

ANUNŢĂ

 

      Intenţia de adoptare a proiectului de hotărâre cu privire la Planul Urbanistic Zonal şi a Regulamentului de urbanism aferent pentru construirea unui cartier de locuințe și funcțiuni complementare locuirii cu regim mic de înălțime și utilități edilitare pe teren proprietate privată în suprafață totală de 5782 mp, situat în intravilanul municipiului Suceava-zona Aleea Dumbrăvii.

       Supunem atenţiei următoarele documente referitoare la acest proiect de hotărâre:

            -  Notă de fundamentare

            -  Expunerea de motive a primarului şi viceprimarului municipiului Suceava

            - Textul complet al proiectului de hotărâre

care pot fi consultate pe site-ul Primăriei municipiului Suceava www.primariasv.ro, la Serviciul de specialitate urbanism, amenajarea teritoriului, camera 38, etaj III şi pe panoul de afişaj din holul principal de la parterul instituţiei.

 

Cei interesaţi pot trimite în scris, propuneri, sugestii şi opinii cu valoare de recomandare, la registratura generală a Primăriei municipiului Suceava, cu privire la proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice.

Inchide