inițiat de Jardă Viorel și Jardă Raluca Mihaela, Maga Calistrat și Maga Doina Rodica, Poiana Sebastian, Antonesei Timotei și Antonesei Marcela, Hoștinari Dumitru și Hoștinari Maria, pentru construire cartier de locuințe cu regim mic de înălțime și funcțiuni complementare locuirii, locuri de parcare, sistematizare verticală, împrejmuire, pe teren proprietate privată în suprafață de 14133mp, situat în zona străzii Mitocului.
  Supunem atenției următoarele documente referitoare la acest proiect de hotărâre:
  - Notă de fundamentare
  - Expunerea de motive a primarului municipiului Suceava
  - Raportul compartimentelor de specialitate
  - Textul complet al proiectului de hotărâre
care pot fi consultate pe site-ul Primăriei municipiului Suceava
www.primariasv.ro, la Compartimentul Strategii urbane și gestionare documentații de urbanism, camera 38, etaj III și pe panoul de afișaj din holul principal de la parterul instituției.
  Cei interesați pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice, la Registratura generală a Primăriei municipiului Suceava, în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării anunțului în ziar.

Notă de fundamentare

Expunere de motive

Raportul compartimentelor de specialitate

Raport consultare public

Proiect de hotărâre

Încadrare în teritoriu

Reglementări urbanistice

  

Anunț nr. 5093 / 09.02.2018

Data afișării: 09.02.2018

Inchide