de catre Agentia pentru Protectia Mediului Suceava in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul mentionat, propus a fi amplasat in Suceava, str. Stefan cel Mare, Judetul Suceava.
  Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Suceava din municipiul Suceava, str. Bistritei, nr. 1A, in zilele de luni-joi, intre orele 8-15 si vineri, intre orele 8-13, precum si la urmatoarea adresa de internet
http://apmsv.anpm.ro.
  Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a Agentiei pentru Protectia Mediului Suceava.
  Actul de reglementare va fi emis dupa indeplinirea obligatiilor mentionate mai sus.

Inchide