și Regulamentul de urbanism aferent, solicitat de SANEMI SRL  pentru construire locuințe colective, spații comerciale, locuri de parcare, sistematizare verticală, împrejmuire, racorduri/branșamente pe teren proprietate privată în suprafață totală de 2027 mp, identic cu  parcelela cadastrală nr. 52443 în suprafață de 1016 mp si parcela cadastrală nr. 52444 în suprafață de 1011 mp, situat în intravilanul municipiului Suceava, pe strada Eusebiu Camilar.

 Supunem atenţiei următoarele documente referitoare la acest proiect de hotărâre:
   -  Notă de fundamentare
   -  Referatul de aprobare
   -  Raportul compartimentelor de specialitate
   -  Textul complet al proiectului de hotărâre
care pot fi consultate pe site-ul Primăriei municipiului Suceava
www.primariasv.ro, la Compartimentul Strategii urbane şi gestionare documentaţii de urbanism, camera 38, etaj III, pe panoul de afişaj din holul principal de la parterul instituţiei, pe pagina oficială de Facebook a Primăriei Municipiului Suceava și pe aplicația Suceava CityApp.
  Cei interesaţi pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind  proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice, la Registratura generală a Primăriei municipiului Suceava, în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării anunțului în ziar.
- Planse PUZ
- Plan Incadrare PUZ
- Raportul informarii si consultarii publicului

Data afișării: 07.12.2020

Inchide