Nr. 33996  din 27.10.2016

      PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă publicul interesat despre intenţia dezbaterii şi supunerii spre aprobare în Consiliul Local al municipiului Suceava a Planului Urbanistic de Detaliu, iniţiat S.C. LIDL ROMANIA S.C.S. pentru construirea unui centru comercial tip supermarket, amenajare parcare, accese, amplasare mijloace publicitare, imprejmuire și racorduri/branșamente, pe teren proprietate privată în suprafaţă totală de 6098 mp, identic cu parcelele cadastrale notate cu nr. 48046 (4378 mp), nr. 48047 (1308 mp) și nr. 42632 (412mp), situat în intravilanul municipiului Suceava, pe strada Zamcei, nr. 15.
      Documentaţia de urbanism completă poate fi consultată şi la sediul Primăriei municipiului Suceava-Compartimentul Strategii urbane si gestionare documentaţii de urbanism-camera 38, de luni până vineri intre orele 9:00-13.00.
      Observaţiile pot fi primite în perioada 28.10.2016 – 11.11.2016, la sediul Primăriei municipiului Suceava – Compartimentul Strategii urbane şi gestionare documentaţii de urbanism, camera 38.

 

Inchide