NR   29614 / 31.10.2014

           PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă publicul interesat intenţia dezbaterii şi supunerii spre aprobare în Consiliul Local al municipiului Suceava a Planului Urbanistic de Detaliu, iniţiat de HRENIUC ŞTEFAN, pentru construirea unei locuinţe individuale cu regim mic de înălţime, împrejmuire, racorduri/branşamente, pe terenul în suprafaţă de 1454 mp, identic cu nr.cadastral 43977, situat în intravilanul municipiului Suceava, pe strada Emil Cioran - Zona Tătăraşi.          

          Documentaţia cu principalele reglementări urbanistice pot fi consultate  la sediul Primăriei municipiuluzi Suceava - Compartimentul Strategii urbane şi gestionare documentaţii de urbanism, camera 38, între orele 9:00 - 13:00.         

          Observaţiile pot fi primite în termen de 15 zile calendaristice de la data publicării anunţului pe pagina de Internet a Primăriei municipiului Suceava, la registratura generală a  Primăriei municipiului Suceava.

                                                                                       

 

Inchide