Nr. 14861/27.05.2014
 
            PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă publicul interesat că s-a aprobat elaborarea unui PLAN URBANISTIC ZONAL, iniţiat de Mandiuc Constantin  pentru supraetajarea clădirii existente D+P+2E+M cu încă două niveluri, rezultând o clădire D+P+4E+M cu spaţii comerciale, spaţii pentru birouri, spaţii de locuit pe teren proprietate privată în suprafaţă de 463 mp, identic cu parcela cu numărul cadastral 9199, situat în intravilanul municipiului Suceava, strada Marăşeşti nr. 18.
Documentaţia cu principalele reglementări urbanistice pot fi consultate la sediul Primăriei municipiului Suceava - Compartimentul Strategii urbane şi gestionare documentaţii de urbanism, camera 38, între orele 900 – 1300.

Observaţiile pot fi primite în termen de 25 zile calendaristice de la data publicării anunţului pe pagina de internet, la sediul Primăriei municipiului Suceava - Compartimentul strategii urbane şi gestionare documentaţii de urbanism, camera 38.

Inchide