inițiat de SC GRAZIE MILLE SRL și SC TASA INVEST IMOBILIARE SRL pentru construire ansamblu rezidențial format din locuințe colective, spații comerciale, spații pentru servicii și birouri, locuri de parcare, sistematizare verticală, spații verzi, racorduri/branșamente, pe teren proprietate privată in suprafață totală de 69957 mp,  identic cu parcela cu nr. cadastral 33920 și parcela cu nr. cadastral 53610, situat în intravilanul municipiului Suceava, pe strada Traian Vuia nr. 7.
  Documentaţia poate fi consultată la sediul Primăriei municipiului Suceava din b-dul 1 Mai, nr. 5A-Compartimentul Strategii urbane și gestionare documentaţii de urbanism-camera 38, de luni până vineri între orele 9:00-13.00, pe site-ul
www.primariasv.ro, la secţiunea „Anunţuri” și în holul central de la parterul instituției.
  Publicul interesat este invitat să transmită observații și propuneri privind intenția de elaborare PUZ, în termen de 5 zile incepând cu data de 14.05.2021  la registratura Primăriei municipiului Suceava din b-dul 1 Mai, nr. 5A, de luni până vineri sau pe adresa de e-mail
urbanism@primariasv.ro
   Responsabil cu informarea si consultarea publicului: Compartimentul strategii urbane si gestionare documentatii de urbanism - Primaria mun. Suceava, cam. 38, tel. 0230.212696, int. 142.       
  Observațiile și propunerile transmise sunt necesare în vederea stabilirii cerințelor de elaborare/eliberării avizului de oportunitate și vor fi analizate în Comisia tehnică de amenajare a teritoriului și urbanism.

INCADRAREA IN TERITORIU
REGLEMENTARI URBANISTICE - ZONIFICARE


Afișat:
14.05.2021

Inchide