iniţiat de SC KATYDAR SRL pentru construire clădire de locuințe colective D+P+2E+2M, locuri de parcare, sistematizare verticală, racorduri/branșamente, pe teren proprietate privată in suprafață de 1051mp, identic cu parcela cadastrala nr. 49521, situat în intravilanul municipiului, pe str. Zamca.
   Supunem atenţiei următoarele documente referitoare la acest proiect de hotărâre:

   - Expunerea de motive a primarului municipiului Suceava - .pdf
   - Raportul compartimentelor de specialitate - .pdf
   - Proiectului de hotărâre - .pdf
   - Raport consultare public - .pdf ; Plan de încadrare în zonă - .pdf;  Reglementări urbanistice - .pdf

   Textul complet al Proiectului de hotărâre poate fi consultat la Compartimentul Strategii urbane şi gestionare documentaţii de urbanism, camera 38, etaj III şi pe panoul de afişaj din holul principal de la parterul instituţiei.

  Data afisarii anuntului: 16.02.2018

Inchide