Primăria municipiului Suceava anunţă publicul despre elaborarea Planului Urbanistic Zonal pentru construire centru comercial, gospodărie de apă și împrejmuire, amenajare parcare, amenajare acces, amplasare mijloace publicitare, sistematizare verticală, amplasare post de transformare, racorduri/branșamente la rețelele urbane de utilități, pe teren proprietate privată în suprafață totală de 10749 mp, compus din C.F. 57708 identic cu parcela cadastrală notată cu numărul 57708 în suprafață de 9750 mp, C.F. 57607 identic cu parcela cadastrală notată cu numărul 57607 în suprafață de 699 mp și C.F. 57621 identic cu parcela cadastrală 57621 în suprafață de 300 mp, situat în intravilanul municipiului Suceava, B-dul 1 Decembrie 1918, inițiatori: Luar Com S.R.L., Bilan Mirela, Fetcu Laurențiu-Ionel, Fetcu Carmen-Elena, Marlin Tur S.R.L., Ili Vasile Cristinel și Ili Daniela Angela.
  Documentaţia de urbanism cu principalele reglementări poate fi consultată la sediul Primăriei municipiului Suceava din b-dul 1 Mai, nr. 5A - Compartimentul Strategii urbane și gestionare documentaţii de urbanism - camera 38, de luni până vineri, intre orele 9:00-13:00, pe site-ul www.primariasv.ro la secţiunea „Anunţuri” și în holul central de la parterul instituției.
  Observaţiile referitoare la documentaţia de urbanism se primesc în perioada 01.11.2022 – 07.12.2022 la registratura Primăriei municipiului Suceava din b-dul 1 Mai, nr. 5A, de luni până vineri sau pe adresa de e-mail urbanism@primariasv.ro.

Inchide