Anunţ de participare

la licitaţia deschisă în vederea atribuirii contractului

Servicii de publicitate în presa locală-săptămânal”- cod CPV: 79341000-6

 

  1. Autoritatea contractantă: Municipiul Suceava.

  2. Cod fiscal: 4244792.

  3. Adresă: Primăria municipiului Suceava, B-dul 1 Mai, nr. 5A, municipiul Suceava, Judeţul Suceava, tel. 0230/212696, fax. 0230/520593, e-mail: primsv@primariasv.ro.

  4. Pagina de internet: www.primariasv.ro.

  5. Procedura de atribuire aplicată: licitaţie deschisă.

  6. Sursa de finanţare a contractului: buget local.

  7. Locul de prestare a serviciilor: municipiul Suceava.

  8. Categoria serviciilor: Servicii de p

Inchide