PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA, 
cu sediul în B-dul 1Mai nr. 5A    
Nr.  35957/22.10.2021


ANUNŢĂ


    Intenţia de adoptare al Proiectului de hotărâre cu privire la Planul Urbanistic Zonal și Regulamentul de urbanism aferent, solicitat de MANDACHI INDUSTRY S.R.L.  pentru construire locuinte colective, spatii comerciale, sistematizare verticala, locuri de parcare, racorduri/bransamente pe teren proprietate privată în suprafață totală de 7125 mp, identic cu  parcelela cadastrală nr. 55836 în suprafață de 7125 mp, situat în intravilanul municipiului Suceava, pe B-dul Sofia Vicoveanca.

    Supunem atenţiei următoarele documente referitoare la acest proiect de hotărâre:
   -  Notă de fundamentare
   -  Referatul de aprobare
   -  Raportul compartimentelor de specialitate
   -  Textul complet al proiectului de hotărâre
care pot fi consultate pe site-ul Primăriei municipiului Suceava www.primariasv.ro, la Compartimentul Strategii urbane şi gestionare documentaţii de urbanism, camera 38, etaj III, pe panoul de afişaj din holul principal de la parterul instituţiei, pe pagina oficială de Facebook a Primăriei Municipiului Suceava și pe aplicația Suceava CityApp.
       Cei interesaţi pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind  proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice, la Registratura generală a Primăriei municipiului Suceava, în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării anunțului în ziar.  
    
 

Inchide