PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA,
cu sediul în B-dul 1Mai nr. 5A
NR 10443/9.04.2014
Aprob,
Primar
Ion Lungu
 
Avizat,
                                                                                Viceprimar, OvidiuDoroftei 
 
 
ANUNŢĂ 
  
      Intenţia de adoptare a proiectului de hotărâre cu privire la Planul Urbanistic Zonal şi a Regulamentului de urbanism aferent locuirii cu regim mic de înălţime, locuri de parcare, sistematizare verticală, împrejmuire, utilităţi edilitare, pe teren proprietate privată în suprafaţă totală de 47438 mp, situat în intravilanul municipiului Suceava, str. Aleea Dumbrăvii – cartier Burdujeni.
 
       Supunem atenţiei următoarele documente referitoare la acest proiect de hotărâre:
            - Notă de fundamentare
            - Expunerea de motive a primarului şi viceprimarului municipiului Suceava
            - Textul complet al proiectului de hotărâre
care pot fi consultate pe site-ul Primăriei municipiului Suceava www.primariasv.ro, la Serviciul de specialitate urbanism, amenajarea teritoriului, camera 38, etaj III şi pe panoul de afişaj din holul principal de la parterul instituţiei.

       Cei interesaţi pot trimite în scris, propuneri, sugestii şi opinii cu valoare de recomandare, în 10 zile de la data publicării, la registratura generală a Primăriei municipiului Suceava, cu privire la proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice.

Inchide