PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă publicul despre elaborarea Planului Urbanistic Zonal pentru Parcare supraterană etajată, parcare supraterană la nivelul solului și grădiniță, pe străzile Mesteacănului, Duzilor și b-dul Corneliu Coposu, pe teren proprietatea municipiului Suceava, situat în intravilanul municipiului Suceava, inițiator MUNICIPIUL SUCEAVA.
  Documentaţia de urbanism cu principalele reglementări poate fi consultată la sediul Primăriei municipiului Suceava din b-dul 1 Mai nr. 5A - Compartimentul Strategii urbane și gestionare documentaţii de urbanism - camera 38, de luni până vineri, între orele 9:00-13:00, pe site-ul www.primariasv.ro la secţiunea „Anunţuri” și în holul central de la parterul instituției.
  Observaţiile referitoare la documentaţia de urbanism se primesc în perioada 02.05.2022 – 26.05.2022 la registratura Primăriei municipiului Suceava din b-dul 1 Mai nr. 5A, de luni până vineri, sau pe adresa de e-mail urbanism@primariasv.ro.

Inchide