pentru construirea unor locuințe colective cu regim de înălțime D+P+5E, locuri de parcare, sistematizare verticală, racorduri/branșamente, inițiat de DÎRJA CONSTANTIN și DÎRJA ELENA MICAELA, pe teren proprietate privată în suprafață de 1402 mp, identic cu parcela cadastrală notată cu nr.2303/614, situat în intravilanul municipiului, zona Cartodrom.
  Documentația de urbanism cu principalele reglementări poate fi consultată la sediul Primăriei municipiului Suceava din b-dul 1 Mai, nr. 5A - Compartimentul Strategii urbane si gestionare documentații de urbanism - camera 38, de luni până vineri între orele 9:00-13:00, pe site-ul
www.primariasv.ro, la secțiunea „Anunțuri” și în holul central de la parterul instituției.
  Observațiile referitoare la documentația de urbanism se primesc în perioada 30.01.2018 – 23.02.2018 la Primăria municipiului Suceava cu sediul în b-dul 1 Mai, nr. 5A.
  Răspunsul la observațiile transmise va fi trimis în scris.
  Responsabil cu informarea și consultarea publicului: Compartimentul strategii urbane și gestionare documentații de urbanism - Primăria mun. Suceava, b-dul 1 Mai, nr. 5A, cam. 38, tel. 0230.212696, int. 142.

Încadrare în teritoriu

Reglementări urbanistice

 

Anunț nr. 3374 / 29.01.2018

Inchide