Nr. 21657  din  11.07.2016        

 

            PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă publicul interesat despre intenţia dezbaterii şi supunerii spre aprobare în Consiliul Local al municipiului Suceava a Planului Urbanistic de Detaliu, iniţiat de Roșca Nicușor, Roșca Gheorghe si Maria și Roșca Ionuț pentru construirea a 4 locuinţe cu regim mic de înălţime, anexe, împrejmuire și racorduri şi branşamente, pe teren proprietate privată în suprafaţă totală de 2081  mp, identic cu parcelele cadastrale notate cu nr. 47880 (432 mp), 47877 (535mp), 47873 (550mp) si 45152 (564 mp), situat în intravilanul municipiului Suceava, pe strada Maior Anton Ionescu, zona Laniște.

            Documentaţia de urbanism completă poate fi consultată la sediul Primăriei municipiului Suceava-Compartimentul Strategii urbane şi gestionare documentaţii de urbanism, camera 38, între orele 9,00 – 13,00.

Observaţiile pot fi primite în perioada 15.07.2016 – 29.07.2016 la sediul Primăriei municipiului Suceava – Compartimentul Strategii urbane şi gestionare documentaţii de urbanism, camera 38.

Inchide