legal de depunere a declaraţiei pentru stabilrea impozitului pentru autoturismul marca Dacia, dobândit de dl. NANAU FLORIN ALEXANDRU, cu domiciliul în Muniicpiul Suceava str. Alexandru cel Bun, nr.14, bl.B2.

Inchide