inițiat de MANDACHI ANDREI ALEXANDRU pentru construire Sală de conferințe și evenimente cu regim de înălțime D+P+E parțial, sistematizare verticală, locuri de parcare, racorduri / branșamente, pe teren proprietate privată în suprafață de 4200mp, identic cu parcela cadastrală nr. 51794, situat în intravilanul municipiului, pe B-dul Sofia Vicoveanca.
  Supunem atenției următoarele documente referitoare la acest proiect de hotărâre:
    - Expunerea de motive a primarului municipiului Suceava
    - Raportul compartimentelor de specialitate
    - Textul complet al proiectului de hotărâre
care pot fi consultate pe site-ul Primăriei municipiului Suceava
www.primariasv.ro, la Compartimentul Strategii urbane și gestionare documentații de urbanism, camera 38, etaj III și pe panoul de afișaj din holul principal de la parterul instituției.

 Expunere de motive

 Raportul compartimentelor de specialitate

 Raport consultare public

 Proiect de hotărâre

 Plan de încadrare în zonă

 Reglementări urbanistice

Anunț nr. 8672 / 12.03.2018

Data afișării: 12.03.2018

Inchide