PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA,

cu sediul în B-dul 1Mai nr. 5A          

Nr. 448 / 07.01.2022                                                                                                                                  

 

ANUNŢĂ

 

            Intenţia de adoptare a proiectului de hotărâre cu privire la Planul Urbanistic de Detaliu pentru construire Sediu Judecatorie Suceava, împrejmuire, pe teren proprietate pe teren aflat în proprietatea Statului Român-domeniul public, cu drept de administrare Tribunalul Suceava, în suprafață de 6600 mp, identic cu p.c. 45061, situat în intravilanul municipiului Suceava pe b-dul George Enescu f.n.

            Supunem atenţiei următoarele documente referitoare la acest proiect de hotărâre:

   -  Referatul de aprobare

   -  Raportul compartimentelor de specialitate

   -  Textul complet al proiectului de hotărâre

care pot fi consultate pe site-ul Primăriei municipiului Suceava www.primariasv.ro, ro la secțiunea “Anunțuri”, pe panoul de afişaj din holul principal de la parterul instituţiei sau la Compartimentul Strategii urbane și gestionare documentații de urbanism.

Inchide