în vederea aprobării în Consiliul Local al municipiului Suceava a Planului Urbanistic Zonal inițiat de Universitatea “Stefan Cel Mare Suceava”, pentru „Elaborare Plan Urbanistic (P.U.Z.) - cu Regulamentul de urbanism aferent pentru obiectivul de investitii „Facultate de medicina + Laborator pentru siguranța alimentului”, locuri de parcare, sistematizare verticala, imprejmuire, racorduri/bransamente.”, pe teren proprietate privată în suprafață de 1681 mp, identic cu parcela cadastrală notată cu numărul 30741, situat în intravilanul municipiului Suceava pe str. Universitatii.
Documentaţia de urbanism cu principalele reglementări poate fi consultată la sediul Primăriei municipiului Suceava din b-dul 1 Mai, nr. 5A- Compartimentul Strategii urbane și gestionare documentaţii de urbanism-camera 38, de luni până vineri între orele 9:00-13.00, pe site-ul
www.primariasv.ro, la secţiunea „Anunţuri” și în holul central de la parter instituției.
 Observaţiile referitoare la documentaţia de urbanism se primesc în perioada 12.03.2020-05.04.2020 la Primăria municipiului Suceava cu sediul în b-dul 1 Mai, nr. 5A.
Răspunsul la observațiile transmise va fi trimis în scris.
Responsabil cu informarea și consultarea publicului: Compartimentul strategii urbane și gestionare documentații de urbanism - Primăria municipiului Suceava, b-dul 1 Mai, nr. 5A, cam. 38, tel. 0230.212696, int. 142.

 ANUNŢ Nr. 8715 din 10.03.2020

Reglementări urbanistice

Inchide