iniţiat de S.C. OPERATIONAL AUTOLEASING S.R.L. pentru complex rezidențial (locuințe și funcțiuni complementare locuirii) cu regim mic de înălțime, sistematizare verticală, împrejmuire, extinderi de rețele tehnico-edilitare și branșamente/racorduri la rețelele de utilități tehnico-edilitare, pe teren proprietate privată în suprafață totală de 27891 mp, identic cu parcela notata cu numarul 51798, situat în intravilanul municipiului Suceava, pe str. Mitocului. 
Supunem atenţiei următoarele documente referitoare la acest proiect de hotărâre:
- Notă de fundamentare;
- Referatul de aprobare a primarului municipiului Suceava; 
- Raportul compartimentelor de specialitate;
- Textul complet al proiectului de hotărâre,
care pot fi consultate 
la Compartimentul Strategii urbane şi gestionare documentaţii de urbanism, camera 38, etaj III şi pe panoul de afişaj din holul principal de la parterul instituţiei.
  Cei interesaţi pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind  proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice, la Registratura generală a Primăriei municipiului Suceava, în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării anunțului în ziar.  
       
Data afișării: 20.12.2019

Inchide