REZULTATUL INFORMĂRII ȘI CONSULTĂRII PUBLICULUI  în etapa elaborarii propunerilor PUZ și a Regulamentului de urbanism aferent pentru construire ansamblu rezidențial de clădiri cu regim mare de înălțime cu funcțiuni mixte: locuințe colective, spații comerciale, spații pentru alimentație publică, spații pentru prestări servicii, spații pentru birouri, locuri de parcare subterane, sistematizare verticală, împrejmuire, racorduri/branșamente pe teren proprietate privată.

     Argumentare: Elaborarea propunerilor Planului Urbanistic Zonal având ca obiect construire ansamblu rezidențial de clădiri cu regim mare de înălțime cu funcțiuni mixte: locuințe colective, spații comerciale, spații pentru alimentație publică, spații pentru prestări servicii, spații pentru birouri, locuri de parcare subterane, sistematizare verticală, împrejmuire, racorduri/branșamente, în municipiul Suceava, pe str. Vasile Bumbac nr. 4-8, initiator: SC NIVA DEVELOPMENT SRL.
     Amplasament: Terenul identic cu parcela cu nr. cadastral 54770 și parcela cu nr. cadastral 56614, în suprafață totală de 6350 mp este proprietatea SC NIVA DEVELOPMENT SRL. 

    Publicul a fost invitat sa consulte documentele privind elaborarea propunerilor planului urbanistic zonal si sa transmita observatii/obiectiuni referitoare la PUZ pentru construire ansamblu rezidențial de clădiri cu regim mare de înălțime cu funcțiuni mixte: locuințe colective, spații comerciale, spații pentru alimentație publică, spații pentru prestări servicii, spații pentru birouri, locuri de parcare subterane, sistematizare verticală, împrejmuire, racorduri/branșamente, în perioada 18.06.2021-12.07.2021.
     In acest sens, anuntul privind elaborarea PUZ a fost publicat pe site-ul www.primariasv.ro, a fost afisat in holul principal de la parterul Primariei municipiului Suceava si a fost afisat pe 3(trei) panouri montate la parcela de teren. Totodata s-au transmis 4 (patru) notificari catre proprietarii parcelelor de teren vecine celei care a generat PUZ si asociatiilor de proprietari la care sunt arondate blocurile situate în apropierea amplasamentului studiat. Anuntul a fost afisat deasemenea la scarile de bloc din imediata vecinatate.
    La Primaria municipiului Suceava au fost inregistrate 6 (sase) adrese cu observatii/obiectiuni la propunerea PUZ supusa consultarii. Obiectiunile fac referire la supra-aglomerarea zonei ultracentrale, cresterea zgomotului, trafic ingreunat, locuri de parcare insuficiente, inaltimea prea mare a constructiilor  propuse, apropierea de Consiliul Județean Suceava- monument istoric, suprafata spatii verzi propusa prea mica, etc.
     Observatiile/obiectiunile au fost aduse la cunostinta beneficiarului și proiectantului. Ca urmare, a fost transmis Primariei municipiului Suceava  raspunsul  argumentat, răspuns trimis către toți cetățenii care au trimis observații.                                                                        

Inchide