PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA,

cu sediul în B-dul 1Mai nr. 5A

Nr. 23052/23.08.2013 

ANUNŢĂ

Intenţia de adoptare a proiectului de hotărâre cu privire la Planul Urbanistic de Detaliu, iniţiat de SC COMPLEX ZIMBRUL SRL pentru modificare de temă de proiectare la blocul de locuinţe D+P+4E, autorizat cu AC 322/2012, în bloc de locuinţe D+P+6E+M cu spaţii comerciale la parter şi spaţii de locuit la etaje şi mansardă, pe o suprafaţă totală de 1020 mp teren proprietate privată, situat în intravilanul municipiului Suceava, strada Aleea Nucului nr. 7 A.

Supunem atenţiei următoarele documente referitoare la acest proiect de hotărâre:

- Textul complet al proiectului de hotărâre

- Expunerea de motive a primarului şi viceprimarului municipiului Suceava

care pot fi consultate pe site-ul Primăriei municipiului Suceava www.primariasv.ro, la Compartimentul Strategii urbane şi gestionare documentaţii de urbanism, camera 38, etaj III şi pe panoul de afişaj din holul principal de la parterul instituţiei.

Cei interesaţi pot trimite în scris, propuneri, sugestii şi opinii cu valoare de recomandare, la registratura generală a Primăriei municipiului Suceava, cu privire la proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice.

Inchide