DIRECTIA BUGET, CONTABILITTAE ŞI FISCALITATE                                   

SERVICIUL URMĂRIRE ŞI EXECUTARE SILITĂ

Nr. 87866 din 26.03.2015   

În temeiul art. 44 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, comunicăm că au fost emise acte administrative fiscale pentru contribuabilii prevăzuţi în Anexa I                                                                                                                                                

Actele administrative fiscale pot fi consultate de titularii acestora la sediul Primăriei mun. Suceava, Bdul. 1 Mai, nr. 5A, cam. 3bis - Serviciul urmărire şi executare silită.

Prezentele acte administrative se consideră comunicate în termen de 15 zile de la data afişării/publicării anunţului, respectiv 26.03.2015.

26.03.2015 - Anexa I

Anunt colectiv pentru comunicarea prin publicitate a actelor administrative fiscale - somatii

Inchide