PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă publicul interesat intenţia dezbaterii şi supunerii spre aprobare în Consiliul Local al municipiului Suceava a Planului Urbanistic de Detaliu, iniţiat de BARANAI BOGDAN DANIEL pentru construirea unei locuinţe cu regim mic de înălţime (Dp+P+M), anexe, împrejmuire, utilităţi edilitare, pe terenul în suprafaţă de 500 mp, identic cu nr. cadastral 33013, situat în intravilanul municipiului Suceava, zona Tătăraşi.

Inchide