pentru obiectivul de investiții „Elaborarea Planului Urbanistic Zonal (P.U.Z.) - cu regulament de urbanism aferent, pentru construire centru de agrement (teren sport, terasă, restaurant, grădină de vară, cort evenimente, loc de joacă, locuință de serviciu), locuri de parcare, sistematizare verticală”, pe teren proprietate privată în suprafață de 5000mp (p.c. 41214), 1400mp (p.c. 52680), 900mp (p.c. 52720), identic cu parcelele cadastrale notate cu numerele C.F. 41214, C.F. 52680 și C.F. 52720, situate în intravilanul municipiului Suceava, zona Dealul Mănăstirii, str. Nicolae Catanescu, inițiator Stoica Ionuț și Stoica Maria Cătălina.
  Publicul este invitat să transmită observații și propuneri privind intenția de elaborare PUZ, în termen de 5 zile de la data de 22.01.2020 la sediul Primăriei municipiului Suceava - Compartimentul Strategii urbane şi gestionare documentaţii de urbanism, cam. 38, de luni până vineri între orele 9:00-13:00.
  Observațiile și propunerile transmise sunt necesare în vederea stabilirii cerințelor de elaborare/eliberării avizului de oportunitate și vor fi analizate în Comisia tehnică de amenajare a teritoriului și urbanism.

- Plan de încadrare în zonă

- Reglementări urbanistice

 

Data afișării: 21.01.2020

Inchide