PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă publicul interesat despre elaborare PUZ cu Regulament de urbanism aferent pentru construire ansamblu rezidențial cu locuințe colective și funcțiuni complementare locuirii (spații comerciale, spații de alimentație publică, spații prestări servicii, spații de învățamânt), locuri de parcare, sistematizare verticală și racorduri/branșamente, pe teren proprietate privată în suprafață totală de 18700mp, identic cu parcelele cadastrale nr. 58585, nr. 58586, nr. 58587 și nr. 58588, situat în intravilanul municipiului Suceava, pe b-dul 1 Decembrie 1918, inițiatori  SOCIETATEA IDEALCONS S&T S.R.L. și PIETRARU ION și PIETRARU LARISEA.
      Documentaţia de urbanism cu principalele reglementări poate fi consultată la sediul Primăriei municipiului Suceava din b-dul 1 Mai, nr. 5A- Compartimentul Strategii urbane și gestionare documentaţii de urbanism-camera 38 de luni până vineri, intre orele 9:00-14:00, pe site-ul www.primariasv.ro la secţiunea „Anunţuri” și în holul central de la parterul instituției.
      Observaţiile referitoare la documentaţia de urbanism se primesc în perioada 27.06.2023 – 21.07.2023 la registratura Primăriei municipiului Suceava din b-dul 1 Mai, nr. 5A, de luni până vineri sau pe adresa de e-mail urbanism@primariasv.ro  .   
Răspunsul la observațiile transmise va fi trimis în scris.
Responsabil cu informarea și consultarea publicului: Compartimentul strategii urbane și gestionare documentații de urbanism - Primăria municipiului Suceava, b-dul 1 Mai, nr. 5A, cam. 38, tel. 0230.212696, int. 42, e-mail: urbanism@primariasv.ro  

Inchide