în Consiliul Local al municipiului Suceava a Planului Urbanistic de Detaliu iniţiat de Grigoras Dan Marcel pentru construire locuinţă, anexe gospodăreşti, împrejmuire, pe teren proprietate privată în suprafaţă de 900 mp, identic cu parcela cadastrală nr.30398, situat în intravilanul municipiului Suceava, în zona Tătăraşi.
      Documentaţia de urbanism completă poate fi consultată la sediul Primăriei municipiului Suceava-Compartimentul Strategii urbane si gestionare documentaţii de urbanism-camera 38, de luni până vineri între orele 9:00-13.00 şi pe site-ul www.primariasv.ro, la secţiunea „Anunţuri”.
      Observaţiile sau propunerile cu privire la documentaţia de urbanism se primesc în perioada 10.10.2016 – 24.10.2016 la sediul Primăriei municipiului Suceava-Compartimentul Strategii urbane şi gestionare documentaţii de urbanism, cam. 38, de luni până vineri între orele 9:00-13.00.

ANUNŢ NR. 31411/06.10.2016

Inchide