Nr. 20644/9.07.2015

 

 

            PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă publicul interesat că s-a aprobat elaborarea unui Plan Urbanistic Zonal iniţiat de SC UCASY BIULDARS SRL pentru construire bloc de locuințe cu regim de înălțime D+P+5E, sistematizare verticală, împrejmuire și racorduri/branșamente, pe teren proprietate privată în suprafață totală de 2265 mp, identic cu parcelele cu numerele cadastrale 1267/17 (900 mp), 1267/18 (1100 mp) și 46875 (265 mp), situat în intravilanul municipiului Suceava,  intersecția străzii Ștefan Tomșa cu strada Emil Cioran.

            Documentaţia cu principalele reglementări urbanistice pot fi consultate la sediul Primăriei municipiului Suceava- Compartimentul Strategii urbane şi gestionare documentaţii de urbanism, camera 38, între orele 9,00 – 13,00.

Observaţiile pot fi primite în termen de 25 zile calendaristice de la data publicării anunţului pe pagina de internet a Primăriei municipiului Suceava, la sediul Primăriei municipiului Suceava– Compartimentul Strategii urbane şi gestionare documentaţii de urbanism, camera 38.

Inchide