pentru dezlipirea parcelei cadastrale nr. 7865 în opt parcele și construirea unui cartier de locuințe unifamiliale cu regim mic de înălțime și funcțiuni complementare locuirii și extinderea rețelelor de utilități tehnico-edilitare, pe teren proprietate privată în suprafață de 10.000 mp, identic cu parcela cadastrală notată cu numărul 7865, situat în extravilanul municipiului Suceava, la locul numit ”Săliște”, inițiator VÂRVARA SILVIA.
  Publicul este invitat să transmită observații și propuneri privind intenția de elaborare PUZ, în termen de 5 zile de la data de 07.06.2019 la sediul Primăriei municipiului Suceava - Compartimentul Strategii urbane și gestionare documentații de urbanism, cam. 38, de luni până vineri între orele 9:00-13:00.
  Observațiile și propunerile transmise sunt necesare în vederea stabilirii cerințelor de elaborare/eliberării avizului de oportunitate, și vor fi analizate în Comisia tehnică de amenajare a teritoriului și urbanism.

- Plan de încadrare în zonă

- Reglementări urbanistice

Data afișării: 07.06.2019

Inchide