PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă publicul interesat despre intenţia de elaborare a „(P.U.Z.) - cu Regulament de urbanism aferent, in baza unui aviz de oportunitate, pentru construirea unui bloc de locuinte,  cu spatii comerciale si prestari servicii, locuri de parcare, sistematizare verticala si racorduri/bransamente”, pe teren proprietate privată în suprafață de 819 mp, C.F. 47761 identic cu parcela cadastrală notată cu numărul 47761, situat în intravilanul municipiului Suceava, str. Plevnei, nr. 2, inițiator HRITCU GHEORGHITA.
    Publicul interesat este invitat să transmită observații și propuneri privind intenția de elaborare PUZ, în termen de 5 zile de la data de 11.01.2023 la registratura Primăriei municipiului Suceava din b-dul 1 Mai, nr. 5A, de luni până vineri sau pe adresa de e-mail urbanism@primariasv.ro
     Observatiile și propunerile transmise sunt necesare în vederea stabilirii cerințelor de elaborare/eliberării avizului de oportunitate și vor fi analizate în Comisia tehnică de amenajare a teritoriului și urbanism.

Inchide