Primăria municipiului Suceava anunță intenţia de adoptare a proiectului de hotărâre cu privire la Planul Urbanistic Zonal și Regulamentul de urbanism aferent, solicitat de COLOSEUM EXPRES S.R.L., pentru construire complex de locuințe colective, spații comerciale, spații de prestări servicii, locuri de parcare, spațiu de joacă pentru copii, sistematizare verticală, racorduri / branșamente, pe teren proprietate privată în suprafață de 1541 mp, identic cu parcela cadastrală nr. 54261, situat în intravilanul municipiului Suceava, pe strada Cuza Vodă nr. 29.
  Supunem atenţiei următoarele documente referitoare la acest proiect de hotărâre:
    - Notă de fundamentare 
    - Referatul de aprobare a primarului municipiului Suceava 
    - Raportul compartimentelor de specialitate
    - Textul complet al proiectului de hotărâre
care pot fi consultate pe site-ul Primăriei municipiului Suceava www.primariasv.ro, la Compartimentul Strategii urbane şi gestionare documentaţii de urbanism, camera 38 și pe panoul de afişaj din holul principal de la parterul instituţiei.
  Cei interesaţi pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice, la Registratura generală a Primăriei municipiului Suceava, în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării anunțului în ziar.
 

Inchide