Nr.34112  din 27.10.2016

       PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă publicul interesat despre intenţia dezbaterii şi supunerii spre aprobare în Consiliul Local al municipiului Suceava a Planului Urbanistic de Detaliu iniţiat de Nicolaescu Arcadie Adrian si Nicolaescu Valentin pentru construire spațiu comercial cu regim mic de înălțime, pe teren proprietate privată în suprafaţă de 79 mp, identic cu nr. cadastral 40951, situat în intravilanul municipiului Suceava, pe b-dul Ana Ipătescu.
        Documentaţia de urbanism completă poate fi consultată şi la sediul Primăriei municipiului Suceava - Compartimentul Strategii urbane şi gestionare documentaţii de urbanism, camera 38, între orele 9,00 – 13,00.
       Observaţiile pot fi primite în perioada 28.10.2016 – 11.11.2016 la sediul Primăriei municipiului Suceava – Compartimentul Strategii urbane şi gestionare documentaţii de urbanism, camera 38.

Inchide