pentru construirea unui bloc de locuințe de serviciu pe str. Pictor Șerban Rusu Arbore, sistematizare verticală, locuri de parcare, extinderi de rețele și racorduri/branșamente tehnico-edilitare, inițiat de Municipiul Suceava pe teren proprietate a Municipiului Suceava în suprafață de 1900 mp, identic cu parcela cadastrală notată cu nr.51700, situat în intravilanul municipiului.
  Documentația de urbanism cu principalele reglementări poate fi consultată la sediul Primăriei municipiului Suceava din b-dul 1 Mai, nr. 5A - Compartimentul Strategii urbane și gestionare documentații de urbanism - camera 38, de luni până vineri între orele 9:00-13:00, pe site-ul www.primariasv.ro la secțiunea „Anunțuri” și în holul central de la parterul instituției.
  Observațiile referitoare la documentația de urbanism se primesc în perioada 29.10.2018 – 22.11.2018 la Primăria municipiului Suceava cu sediul în b-dul 1 Mai, nr. 5A.
  Răspunsul la observațiile transmise va fi trimis în scris.
  Responsabil cu informarea și consultarea publicului: Compartimentul strategii urbane și gestionare documentații de urbanism - Primăria municipiului Suceava, b-dul 1 Mai, nr. 5A, cam. 38, tel. 0230.212696, int. 142.

Ilustrare urbanistică

Încadrare în zonă

Reglementări

 

Data afișării: 29.10.2018

Inchide