iniţiat de SC CENTER CARE SUCEAVA SRL pentru construire pensiune turistică, împrejmuire, anexe, utilităţi edilitare şi sistematizare verticală, pe teren proprietate privată în suprafaţă de 4062 mp, identic cu parcela cadastrală nr. 51013, situat în intravilanul municipiului Suceava, pe str. Cernăuţi nr. 75 A.

   Supunem atenţiei următoarele documente referitoare la acest proiect de hotărâre:
    - Expunerea de motive a primarului municipiului Suceava .pdf
    - Raportul compartimentelor de specialitate .pdf
    - Textul complet al proiectului de hotărâre .pdf
    - Raportul informarii si consultarii publicului .pdf
    - Reglementari urbanistice .pdf
    - Incadrare in zona .pdf

care pot fi consultate şi în cadrul Compartimentului Strategii urbane şi gestionare documentaţii de urbanism, camera 38, etaj III şi pe panoul de afişaj din holul principal de la parterul instituţiei.

 Anunţ  Nr. 14562/26.04.2018

Inchide