Nr. 20325/6.07.2015

 

            PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă publicul interesat despre intenţia dezbaterii şi supunerii spre aprobare în Consiliul Local al municipiului Suceava a Planului Urbanistic de Detaliu, iniţiat de LIVADARU LUCIAN MIRCEA și LIVADARU MAGDA PATRICIA (2/3) și MECHETEI ALEXANDRU (1/3) - pentru construire hală de depozitare și comercializare echipamente tehnologice, împrejmuire, branșamente/racorduri la rețelele de utilități tehnico-edilitare, pe teren proprietate privată în suprafață de 1713 mp, situat în intravilanul municipiului Suceava pe strada Ștrandului.

Documentaţia cu principalele reglementări urbanistice pot fi consultate la sediul Primăriei municipiului Suceava - Compartimentul Strategii urbane şi gestionare documentaţii de urbanism, camera 38, între orele 9,00 – 13,00.

Observaţiile pot fi primite în termen de 15 zile calendaristice de la data publicării anunţului pe pagina de internet a Primăriei municipiului Suceava, la sediul Primăriei municipiului Suceava – Compartimentul Strategii urbane şi gestionare documentaţii de urbanism, camera 38.

Inchide