iniţiat de S.C. BIO ARTEMISIA S.R.L., pentru construirea unui bloc de locuințe colective și funcțiuni complementare locuirii, amenajare locuri de parcare, sistematizare verticală și branșamente/racorduri la rețelele de utilități tehnico-edilitare, pe teren proprietate privată în suprafață de 1099 mp, identic cu parcela notată cu numărul 38267, situat în intravilanul municipiului Suceava, pe str. Traian Țăranu.
  Supunem atenţiei următoarele documente referitoare la acest proiect de hotărâre:
    - Notă de fundamentare
    - Referatul de aprobare a primarului municipiului Suceava
    - Raportul compartimentelor de specialitate
    - Textul complet al proiectului de hotărâre
care pot fi consultate pe site-ul Primăriei municipiului Suceava
www.primariasv.ro, la Compartimentul Strategii urbane şi gestionare documentaţii de urbanism, camera 38, etaj III şi pe panoul de afişaj din holul principal de la parterul instituţiei.
  Cei interesaţi pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind  proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice, la Registratura generală a Primăriei municipiului Suceava, în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării anunțului în ziar.

- Încadrare în zonă

- Reglementări urbanistice

 

Data afișării: 18.12.2019

Inchide