Nr. 6686/26.02.2016

 

            PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă publicul interesat despre intenţia dezbaterii şi supunerii spre aprobare în Consiliul Local al municipiului Suceava a Planului Urbanistic de Detaliu, iniţiat de Bădăluță Viorica pentru construire bloc de locuințe P+4E+M1+M2, împrejmuire, sistematizare verticală, racorduri/branșamente, pe terenul identic cu nr. cadastral   39971, situat în intravilanul municipiului Suceava, Strada Gheorghe Doja fn.

            Documentaţia cu principalele reglementări urbanistice pot fi consultate la sediul Primăriei municipiului Suceava- Compartimentul Strategii urbane şi gestionare documentaţii de urbanism, camera 38, între orele 9,00 – 13,00.

Observaţiile pot fi primite în termen de 15 zile calendaristice de la data publicării anunţului pe pagina de internet a Primăriei municipiului Suceava, la sediul Primăriei municipiului Suceava– Compartimentul Strategii urbane şi gestionare documentaţii de urbanism, camera 38.

Inchide