Primăria municipiului Suceava anunţă publicul interesat despre intenţia de elaborare PUZ cu Regulament de urbanism aferent în baza unui aviz de oportunitate pentru construirea unei locuințe colective, locuri de parcare, loc de joacă pentru copii, sistematizare verticală, spații verzi amenajate, racorduri/branșamente, pe teren proprietate privată în suprafață de 1663 mp identic cu parcela cadastrală nr. 45817, situat în intravilanul municipiului Suceava pe str. Parcului, nr. 1, inițiator ERICADA S.R.L.
  Publicul interesat este invitat să transmită observații și propuneri privind intenția de elaborare PUZ, în termen de 5 zile de la data de 21.05.2024, la registratura Primăriei municipiului Suceava din b-dul 1 Mai, nr. 5A, de luni până vineri, sau pe adresa de e-mail urbanism@primariasv.ro.   
  Responsabil cu informarea și consultarea publicului: Serviciul urbanism, amenajarea teritoriului, cadastru și fond funciar - Primăria municipiului Suceava, cam. 38, tel. 0230.212696, int. 142, e-mail: urbanism@primariasv.ro.
  Observațiile și propunerile transmise sunt necesare în vederea stabilirii cerințelor de elaborare/eliberării avizului de oportunitate și vor fi analizate în Comisia tehnică de amenajare a teritoriului și urbanism.

Inchide