impozitelor/taxelor datorate de persoane fizice.

S-a emis DECIZIA DEIMPUNERE nr. 121437/08.08.2019 - pentru stabilirea impozitelor/taxelor datorate de persoane fizice pentru d-na Sabin Ionela, cu domiciulul în mun. Suceava, str. Zamcei nr. 45, bl.45, sc.B, ap.12.

Inchide