Nr. 36524/17.11.2016

       iniţiat de Nicolaescu Arcadie Adrian şi Nicolaescu Valentin pentru construire spaţiu comercial cu regim mic de înălţime P+etaj mansardat, pe teren în suprafaţă de 79 mp, identic cu parcela cadastrală notată cu nr. 40951, situat în intravilanul municipiului Suceava, pe B-dul Ana Ipătescu.
 Supunem atenţiei următoarele documente referitoare la acest proiect de hotărâre:
     -  Textul complet al proiectului de hotărâre - 
     -  Expunerea de motive a primarului şi viceprimarului municipiului Suceava
care pot fi consultate şi 
la Compartimentul Strategii urbane şi gestionare documentaţii de urbanism, camera 38, etaj III şi pe panoul de afişaj din holul principal de la parterul instituţiei.
        Cei interesaţi pot trimite în scris, propuneri, sugestii şi opinii cu valoare de recomandare, la registratura generală a Primăriei municipiului Suceava, cu privire la proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice.

 

Inchide