o dezbatere publică referitoare la Proiectul de hotărâre aferent documentației Plan Urbanistic Zonal și Regulament de urbanism aferent pentru construire bloc de locuințe, locuri de parcare, spațiu de joacă pentru copii, sistematizare verticală, racorduri/branșamente, împrejmuire, pe teren proprietate privată în suprafață de 2896 mp, identic cu parcela notată cu numărul 53637, situat în intravilanul municipiului Suceava, pe str. Alexandru cel Bun, beneficiar S.C. ERICADA S.R.L.
  Anunțul privind intenția de adoptare a fost afișat pe site-ul și în holul central al Primăriei municipiului Suceava în data de 18.12.2019, împreună cu textul complet al Proiectul de hotărâre, Expunerea de motive, Referatul de aprobare, Nota de fundamentare și planșa de reglementări aferentă și în ziarul  „Crai Nou” în data de 19.12.2019.
  La dezbaterea publică sunt invitați să participe toți cetățenii interesați.
     

Data afișării:22.01.2020.

Inchide